afdeling Beeldende Kunsten          Schoolstraat 23   9230 Wetteren        09 366 00 54        academie@wetteren.be

actueel     contact      cursusaanbod     hoe inschrijven     over de academie   voor de cursist     lesgeven    archief

 

PAASVAKANTIE

zondag 5 tot zondag 19 april 2015

(dwz.: nog les op zaterdag 4 april)

 

 

 

Studiereis naar Amsterdam op zondag 10 mei: Rembrandt en Matisse

 

'Maanlicht', een animatiefilm van Sonja De Vuyst,Kunstexploratie

 

 

 

LEERLINGENINFORMATIE:

Vakantieregeling

Verdeling middelbare za-vm

Data Kunstgeschiedenis / Bijzondere KG

 

OPENDEUR

zaterdag 20 juni

en zaterdag 12 september

telkens van 9 tot 12:30 u

 

Inschrijven voor schooljaar 2015-2016

kan vanaf 1 juni 2015.

Op deze website zal je alle gegevens voor het komende schooljaar terugvinden vanaf 1 mei.

 

DROPBOX (voor de leerkrachten)

 

Studiereis naar Amsterdam: zondag 10 mei 2015

'De late Rembrandt' & 'De oase van Matisse'

In het Rijksmuseum bezoeken we de tentoonstelling ‘De late Rembrandt’, een tentoonstelling gewijd aan het late werk van een van de allergrootste schilders. Met meer dan honderd schilderijen, tekeningen en prenten die Rembrandt in de laatste periode van zijn leven maakte, afkomstig uit verzamelingen wereldwijd, is dit een unieke tentoonstelling die je maar eens in je leven kunt meemaken!

 

In het Stedelijk Museum is de prachtig tentoonstelling ‘De oase van Matisse’ met meer dan honderd werken.  Waarschijnlijk de grootste tentoonstelling van Henri Matisse ooit, met verschillende van zijn veelkleurige topstukken en werken van zijn tijdgenoten. Een onmisbare belevenis.

·         55 euro voor academie studenten

·         60 euro voor anderen

(inschrijven vanaf maandag 20 april)

In de prijs is inbegrepen: tickets voor de beide musea met de tijdelijke tentoonstellingen en de vaste collectie, de busreis, verzekering. Inschrijven door contant te betalen op het secretariaat van de academie.  Slechts 50 plaatsen.

 

7:30 uur    

vertrek aan de academie

11:30 uur  

Rijksmuseum: De late Rembrandt

15:30 uur  

Stedelijk Museum: de oase van Matisse 

18:00 uur  

vertrek uit Amsterdam

21:30 uur  

vermoedelijk terug in Wetteren

terug naar boven

 

 
 

'Talent van de toekomst'

tentoonstelling van 25 april tot woensdag 20 mei 2015

Wout Scharff: 'naar Bué the Warrior', collage met gekleurd papier, 30x40 cm, 2015

In de KUNSTacademie Wetteren, afdeling Beeldende Kunsten

Schoolstraat 23, 9230 Wetteren

maandag: 13:30-22:00 uur / dinsdag: 13:30 -18:00 uur /woensdag: 13:30-22:00 uur / Zaterdag: 9:00-12:30 uur

(Gesloten op woensdag 13 mei en zaterdag 16 mei)

85 jongeren tussen 12 en 17 jaar die les volgen aan de academie verrassen de bezoeker met een boeiende en kleurrijke tentoonstelling waarbij je kan kennismaken met de verschillende disciplines die in de middelbare graad aan bod komen: schilderen, waarnemingstekenen, keramiek, ruimtelijk werk en animatiefilm. Laat je begeesteren en inspireren door het Talent van de Toekomst!

terug naar boven

 

 

 

Doorlichtingsverslag

De onderwijsinspectie van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming licht alle onderwijsinstellingen minstens één keer door binnen een termijn van tien jaar. In december 2014 kwam onze academie aan de beurt.

 

Tijdens een doorlichting  zoekt de onderwijsinspectie een antwoord op volgende vragen: respecteert de school de onderwijsreglementering, bewaakt de school haar kwaliteit en wat met het algemeen beleid van de school.

 

De doorlichtingsverslagen van alle Vlaamse scholen worden gepubliceerd en openbaar gemaakt via de website van onderwijs Vlaanderen (www.doorlichtingsverslagen.be)

Klik hier voor het doorlichtingsverslag van onze academie.

terug naar boven

 

 

 

 

Proeflessen voor kinderen en jongeren

De academie organiseert verschillende gratis proeflessen. Inschrijven is noodzakelijk en kan via 09.366.00.54 of academie@wetteren.be . Deze proeflessen gaan door in de KUNSTacademie Wetteren, afdeling Beeldende Kunsten, Schoolstraat 23, 9230 Wetteren.

  • zaterdag 25 april, van 9 tot 12:30u, voor jongeren tussen 12 en 17 jaar en voor wie  dit schooljaar geen les volgt in de academie.

  • zaterdag 6 juni, van 10 tot 11:50 uur, voor kinderen geboren tussen  2004 en 2009 en voor wie  dit schooljaar geen les volgt in de academie.

  • zaterdag 13 juni 2015, van 9 tot 12:30, voor kinderen geboren in 2003,  als voorbereiding op de lessen in de middelbare graad.

terug naar boven

 

 
 

Fotoproject: 'De mensen van de KUNSTacademie'

De leerlingen fotokunst werken aan een bijzonder documentair project. Het is de bedoeling om van zowat iedereen die in de academie komt een fotografisch portret te maken. Het atelier fotokunst start, in navolging van het fotoboek ‘Mensen van de 20ste eeuw’ van August Sander, het documentair project: ‘De mensen van de Kunstacademie Wetteren’.  

 

Hierbij zullen ze de verschillende type bezoekers catalogiseren en fotografisch in beeld brengen:  studenten; ouders, occasionele bezoekers, leerkrachten en personeelsleden.

terug naar boven

 

 
 

Fiscaal attest

Na de paasvakantie krijg je voor elk kind ingeschreven in de lagere graad een fiscaal attest om bij te voegen bij de belastingaangifte. Dit wordt via de post bezorgd.

terug naar boven

 

 
 

Inschrijvingsbedragen volgend schooljaar zijn gekend

Volwassenen betalen volgend schooljaar 310 euro voor een inschrijving aan de KUNSTacademie. Wie recht heeft op vermindering betaalt 135 euro. De tariefverhoging komt er door besparingen in het beleidsdomein Onderwijs.  Voortaan hebben wel alle 18- tot 24-jarigen recht op het verminderd tarief.  De tarieven voor kinderen en jongeren worden 70 euro en met vermindering 50 euro.

terug naar boven

 

 

 
 

Wat zal er veranderen in 2015-2016 ?

Nieuwe lessen: Voor kinderen uit  het 4e, 5e en 6e leerjaar komen er op woensdagnamiddag lessen animatiefilm.  Op zaterdagvoormiddag komen er specifieke lessen animatiefilm voor jongeren uit de middelbare graad.  Ons overig aanbod blijft behouden.

terug naar boven

 

 

 

 

Verslag: infovergadering  afstudeerders / Bronzen Arsène

Op maandag 2 februari was er een infovergadering voor iedereen die in aanmerking komt voor de afstudeertentoonstelling en de Bronzen Arsène.  Dit zijn alle leerlingen uit het 5e jaar hogere graad en 2e jaar specialisatiegraad. Klik hier voor het verslag van deze vergadering met alle praktische afspraken en inschrijvingsstrook.

Nog meer over de Bronzen Arsène

terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijden:

 

 
 

>Cultuurprijzen van de Provincie Oost-Vlaanderen voor beeldende kunst en voor architectuur

 

>ZOOM! EUROPA > Fotowedstrijd

 

 

>INPUT/OUTPUT wedstrijd voor 17- tot 34-jarigen

  • iedereen geboren na 31/12/1980 en voor 1/01/1998 kan deelnemen

  • de laureaat krijgt 4.000 euro

  • inschrijven voor 3 augustus2015

  • meer info bij dienst.cultuur@brugge.be

 

>Prijs Buggenhout voor Schilderkunst

  • Kunstprijs Pieter Vanneste 2015

  • De werken moeten worden binnengebracht op dinsdag 29 september 2015. De winnaar krijgt 1.000 euro

  • meer info bij mia.moernaut@telenet.be

terug naar boven