afdeling Beeldende Kunsten          Schoolstraat 23   9230 Wetteren        09 366 00 54        academie@wetteren.be

actueel     contact      cursusaanbod     hoe inschrijven     over de academie   voor de cursist     lesgeven    archief

 

PAASVAKANTIE

zondag 5 tot zondag 19 april 2015

(dwz.: nog les op zaterdag 4 april)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEERLINGENINFORMATIE:

Vakantieregeling

Verdeling middelbare za-vm

Data Kunstgeschiedenis / Bijzondere KG

 

OPENDEUR

zaterdag 20 juni

en zaterdag 12 september

telkens van 9 tot 12:30 u

 

Inschrijven voor schooljaar 2015-2016

kan vanaf 1 juni 2015.

Op deze website zal je alle gegevens voor het komende schooljaar terugvinden vanaf 1 mei.

 

DROPBOX (voor de leerkrachten)

 

Doorlichtingsverslag

De onderwijsinspectie van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming licht alle onderwijsinstellingen minstens één keer door binnen een termijn van tien jaar. In december 2014 kwam onze academie aan de beurt.

 

Tijdens een doorlichting  zoekt de onderwijsinspectie een antwoord op volgende vragen: respecteert de school de onderwijsreglementering, bewaakt de school haar kwaliteit en wat met het algemeen beleid van de school.

 

De doorlichtingsverslagen van alle Vlaamse scholen worden gepubliceerd en openbaar gemaakt via de website van onderwijs Vlaanderen (www.doorlichtingsverslagen.be)

Klik hier voor het doorlichtingsverslag van onze academie.

 

terug naar boven

 

 
 

'Eilanders', Ruben Vandeghinste

Tentoonstelling van 11 maart tot zaterdag 4 april 2015

In de KUNSTacademie Wetteren, afdeling Beeldende Kunsten

Schoolstraat 23, 9230 Wetteren

maandag: 13:30-22:00 uur / dinsdag: 13:30 -18:00 uur /woensdag: 13:30-22:00 uur / Zaterdag: 9:00-12:30 uur

De sculpturen van Ruben Vandeghinste zweven als eilanden in de open ruimte. Ze zijn klein, maar proberen op een monumentale manier een brug te maken met de werkelijkheid. Daarbij boeten ze niet in aan identiteit en vrijheid en behouden ze hun eigen poëzie.  

 

Ruben werkt op een speelse en tactiele manier met een verscheidenheid aan recyclagematerialen zoals hout, PU-schuim, plexiglas, ijzer,…. Zijn creatieproces is een sculpturale zoektocht naar evenwicht, spanning en orde. Het is een constant afwegen tussen statisch en dynamisch, staan en zweven, open en gesloten en een onderzoek naar de begrenzingen van het kunstwerk. 

 

Met ‘Eilanders’ heeft de kunstenaar geprobeerd op een intuïtieve manier te beeldhouwen. We krijgen sculpturen te zien met een heel open karakter: een wereld van architectuur, natuur, licht, lucht en ruimte waar droom en werkelijkheid elkaar kruisen. Met fijne ingrepen maakt hij fragiele open statements die van een hoge beeldende kwaliteit getuigen.

 

Ruben Vandeghinste is sinds 2011 leerkracht lagere graad aan de KUNSTacademie Wetteren.

 terug naar boven

 

 
 

Aquarellen van Frank Dobbelaere

Tentoonstelling van 14 maart tot zaterdag 4 april 2015

In de KUNSTacademie Wetteren, afdeling Beeldende Kunsten

Schoolstraat 23, 9230 Wetteren

maandag: 13:30-22:00 uur / dinsdag: 13:30 -18:00 uur /woensdag: 13:30-22:00 uur / Zaterdag: 9:00-12:30 uur

Frank Dobbelaere toont een grote reeks aquarellen. Deze werken zijn onder te delen in een aantal thema's: het (zelf)portret, het hand en de handeling, en het mannelijk naakt. Hij is leerkracht lagere graad en schilderkunst aan de kunstacademie. 

 terug naar boven

 

 
 

Proeflessen voor kinderen en jongeren

De academie organiseert verschillende proeflessen.  Deze zijn gratis. Deze kennismakingslessen zijn enkel voor wie  die dit schooljaar geen les volgen in de academie. Inschrijven is noodzakelijk en kan telefonisch of via mail: 09.366.00.54 of academie@wetteren.be .

 • zaterdag 25 april, van 9 tot 12:30u, voor jongeren tussen 12 en 17 jaar: de jongeren kunnen een voormiddag lang  ervaren hoe de lessen verlopen en maken kennis met de verschillende leerkrachten die les geven in de middelbare graad.

 • zaterdag 6 juni, van 10 tot 11:50 uur, voor kinderen geboren tussen  2004 en 2009:  zij kunnen hun creatieve talenten ontdekken tijdens deze proefles.

 • zaterdag 13 juni 2015, van 9 tot 12:30, voor kinderen geboren in 2003/  Als voorbereiding op de lessen in de middelbare graad is er speciaal voor deze groep een proefles.

Deze proeflessen gaan door in de KUNSTacademie Wetteren,afdeling Beeldende Kunsten Schoolstraat 23, 9230 Wetteren.

 

terug naar boven

 

 
 

Fotoproject: 'De mensen van de KUNSTacademie'

De leerlingen fotokunst werken aan een bijzonder documentair project. Het is de bedoeling om van zowat iedereen die in de academie komt een fotografisch portret te maken. Het atelier fotokunst start, in navolging van het fotoboek ‘Mensen van de 20ste eeuw’ van August Sander, het documentair project: ‘De mensen van de Kunstacademie Wetteren’.  

 

Hierbij zullen ze de verschillende type bezoekers catalogiseren en fotografisch in beeld brengen:  studenten; ouders, occasionele bezoekers, leerkrachten en personeelsleden.

 

terug naar boven

 

 
 

Inschrijvingsbedragen volgend schooljaar zijn gekend

Volwassenen betalen volgend schooljaar 310 euro voor een inschrijving aan de KUNSTacademie. Wie recht heeft op vermindering betaalt 135 euro. De tariefverhoging komt er door besparingen in het beleidsdomein Onderwijs.  Voortaan hebben wel alle 18- tot 24-jarigen recht op het verminderd tarief.  De tarieven voor kinderen en jongeren worden 70 euro en met vermindering 50 euro.

 

terug naar boven

 

 

 
 

Wat zal er veranderen in 2015-2016 ?

Nieuwe lessen: Voor kinderen uit  het 4e, 5e en 6e leerjaar komen er op woensdagnamiddag lessen animatiefilm.  Op zaterdagvoormiddag komen er specifieke lessen animatiefilm voor jongeren uit de middelbare graad.  Ons overig aanbod blijft behouden.

 

terug naar boven

 

 

 

 

Verslag: infovergadering  afstudeerders / Bronzen Arsène

Op maandag 2 februari was er een infovergadering voor iedereen die in aanmerking komt voor de afstudeertentoonstelling en de Bronzen Arsène.  Dit zijn alle leerlingen uit het 5e jaar hogere graad en 2e jaar specialisatiegraad. Klik hier voor het verslag van deze vergadering met alle praktische afspraken en inschrijvingsstrook.

Nog meer over de Bronzen Arsène

 

terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijden:

 

 
 

>Cultuurprijzen van de Provincie Oost-Vlaanderen voor beeldende kunst en voor architectuur

>Prijs Buggenhout voor Schilderkunst

 • Kunstprijs Pieter Vanneste 2015

 • De werken moeten worden binnengebracht op dinsdag 29 september 2015De winnaar krijgt 1.000 euro

 • meer info bij mia.moernaut@telenet.be

>A paper / A day

 • Een wedstrijd rond dagboektekeningen, georganiseerd door KUNSTLETTERS ( het tijdschrift van KUNSTWERKT).

 • Iedere dag wordt 1 tekening gepost op de Facebookpagina van Kunstletters. Kunstenares Steffie Van Cauter helpt bij de selectie. uit de geselecteerden wordt iemand gekozen om eenmalig het tijdschrift van illustraties te voorzien

 • Tot 1 april

 • Meer info op www.kunstwerkt.be

>Collage 'Minimal'

 • Een wedstrijd van KUNSTWERKT en Verbeke Foundation naar aanleiding van de Week van de Amateurkunsten.

 • Stuur je collage voor 1 april 2015 naar Kunstwerkt, Bijlokekaai 7c, 9000 Gent

 • Laureaten kunnen tentoonstellen in de Verbeke Foundatuin

 • Meer info op www.kunstwerkt.be

 

terug naar boven