Doorlichting 2019

In de KUNSTacademie Wetteren, afdeling Beeldende Kunsten.

Schoolstraat 23 - 9230 Wetteren

Maandag 13:30 - 22:00 / dinsdag 13:30 -18:00 / woensdag 13:30 - 22:00 en zaterdagvoormiddag 09:00 - 12:30


Doorlichting april 2019
In de week na de paasvakantie werden wij onderworpen aan een kritisch onderzoek (audit) door een inspectieteam. Ons onderwijsaanbod voor de kinderen én de opties Animatie en Filmkunst stonden daarbij in de focus. Wij zijn fier dat deze ‘doorlichting’ bijzonder positief is en danken iedereen voor het vertrouwen en de steun.

Volgens het inspectieteam is er een groot welbevinden aanwezig, zowel bij leerlingen als leraars. Tussen de leerlingen en de leraren bestaat een partnerschap dat berust op respect, inlevingsvermogen, vertrouwen en dialoog. De leraren motiveren de leerlingen, ondersteunen hen, waarderen hen en geven hen een autonome rol in het onderwijsleerproces. Onze visie inspireert. Vernieuwing en reflectie wordt gestimuleerd en de leraren krijgen ruime kansen om te experimenteren. Het gedifferentieerd werken met de leerlingen en het doelgericht inzetten van de expertise van leraren zijn voorbeelden van een goed onderwijskundig beleid.

De inspectie beschouwt de optie Filmkunst (volwassenen) en de optie Animatie (kinderen, jongeren en volwassenen) als voorbeelden en trendsetters voor de rest van Vlaanderen.

Een negatieve noot in het doorlichtingsverslag is de vaststelling dat de systematische aanpak en opvolging van het bestuur rond bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne onvoldoende is.

• Een samenvatting van het doorlichtingsverslag vind je hier.
• Het volledige doorlichtingsverslag kan je hier terugvinden.


terug naar boven

Vacature leerkracht

In de KUNSTacademie Wetteren, afdeling Beeldende Kunsten.

Schoolstraat 23 - 9230 Wetteren

Maandag 13:30 - 22:00 / dinsdag 13:30 -18:00 / woensdag 13:30 - 22:00 en zaterdagvoormiddag 09:00 - 12:30


Voor het schooljaar 2019-2020 zoekt de KUNSTacademie Wetteren, afdeling Beeldende Kunsten een leerkracht om les te geven aan kinderen tussen 6 en 11 jaar op één of meerdere van volgende momenten: woensdag van 13:30 tot 15:20 uur, zaterdag van 10:00 tot 11:50 en zondag van 10:00 tot 11:50 uur.

De selectieronde vindt plaats op dinsdag 25 juni tussen 13:00 en 18:00 uur.
De eigenlijke proef bestaat uit twee delen:
• tekenproef naar eenvoudig stilleven (15 minuten).
• gesprek op basis van het curriculum vitae en de van portfolio met eigen werk en eventuele lesresultaten: peiling naar motivatie, kennis van de actuele kunstgeschiedenis, geëngageerdheid, omgang en overkomen. (20 minuten)
Om in aanmerking te komen moet je een diploma meester in de Beeldende kunsten hebben. Stuur cv en portfolio naar academie@wetteren.be Er wordt ook een wervingsreserve aangelegd.


terug naar boven

Tentoonstelling CC Stroming Berlare

Galerie CC Stroming, Dorp 101, 9290 Berlare

Tentoonstelling gratis te bezoeken vanaf 5 juni tot 23 juni 2019

Elke dag vanaf 18:00, maandag gesloten.


In cc Stroming, Dorp 101, Berlare loopt van woensdag 5 juni tot 23 juni een tentoonstellingen met werken van kinderen uit de lagere graad uit de filialen Berlare en Overmere.
Openingsreceptie op woensdag 5 juni om 16:00 door schepen van cultuur Carine Meyers.


terug naar boven

Inschrijvingen

In de KUNSTacademie Wetteren, afdeling Beeldende Kunsten.

Schoolstraat 23 - 9230 Wetteren

Maandag 13:30 - 22:00 / dinsdag 13:30 -18:00 / woensdag 13:30 - 22:00 en zaterdagvoormiddag 09:00 - 12:30

- Filialen:
van zondag 2 tot zondag 30 juni
- Hoofdschool:
Van maandag 3 tot zaterdag 29 juni.
Vrijdag 30 augustus: 13:30 - 20:00
Zaterdag 31 augustus: 09:00 - 12:30
- In de hoofdschool + de filialen heel de maand september tijdens de lesuren.
vakantieregeling 2018/2019


terug naar boven

Opendeur 2019

In de KUNSTacademie Wetteren, afdeling Beeldende Kunsten.

Zaterdag 15 juni 2019 en zaterdag 14 september 2019
telkens van 09:00 tot 12:30.

De ateliers van de academie staan terug open voor het grote publiek met onze jaarlijkse opendeurdagen. Kom gerust een kijkje nemen naar de vele mogelijkheden die de Wetterse Kunstacademe te bieden heeft.

terug naar boven

Doedagen 2019

In de KUNSTacademie Wetteren, afdeling Beeldende Kunsten.

Gratis voor iedereen.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk op het secretariaat of tel:09/366.00.54 of via academie@wetteren.be

Vrijblijvend en gratis proberen.

Kinderen ------> Geboren tussen 2013 en 2008
Zaterdag 15 juni 2019 van 09:00 tot 10:40 of van
10:50 tot 12:30: knutselen, tekenen, klei
Kinderen ------> Geboren tussen 2011 en 2008
Zaterdag 15 juni 2019 van 09:00 tot 10:40 of van
10:50 tot 12:30: animatiefilm
Jongeren ------> Geboren tussen 2007 en 2002
Zaterdag 15 juni 2019 van 09:00 tot 12:30:
beeldende vorming (Tekenen, Schilderen, Keramiek, Driedimensionaal)
of Animatiefilm.
Volwassenen ------> vanaf 16 jaar
Woensdagavond 12, zaterdagvoormiddag 15, dinsdagnamiddag 18
en maandagnamiddag 24 juni.
Tijdens de lesuren met keuze uit: Fotokunst, Keramiek, Schilderkunst,
Tekenkunst, Video-Film-Animatie.

terug naar boven

Bronzen Arsène

In de KUNSTacademie Wetteren, afdeling Beeldende Kunsten

Schoolstraat 23, 9230 Wetteren

De editie van de Bronzen Arsène is dit jaar voorbehouden voor de opties:
Tekenkunst en Film & Animatie.
Het verslag van de infovergadering met alle praktische gegevens, de data en inschrijvingsstrook vind je hier

.

terug naar boven

Hoogtepunten doorlichting 2019

Over de lessen Beeld voor kinderen tussen 6 en 11 jaar…
Het welbevinden van de leerlingen is de motor van het onderwijsleerproces. Leraren en leerlingen zorgen samen voor een leerlinggerichte, enthousiaste en gedreven werksfeer en maken hiermee het kernthema van het artistiek pedagogisch project van de academie volledig waar.

De leraren creëren een positief en stimulerend leer- en leefklimaat, motiveren de leerlingen, ondersteunen hen, waarderen hen, gaan vaak met hen in interactie en houden rekening met hun inbreng. Ze schenken daarbij geregeld aandacht aan hedendaagse kunstenaars en kunststromingen, in overeenstemming met de academievisie.

De werken van de leerlingen getuigen van een grote diversiteit in uitwerking en tonen de sterke technische en artistieke groei van de leerlingen doorheen hun gelopen traject. Het aanbod is samenhangend, betekenisvol en activerend en ondersteunt het leren.

Over de opties Animatie en Filmkunst …
Deze afdelingen behalen regelmatig diverse Vlaamse prijzen en bewijzen hiermee dat ze op een kwaliteitsvolle en enthousiaste wijze hun leerlingen tot artistiek-technische hoogstandjes brengen.

Jong en oud broeden in dit audiovisueel Elysium samen hun projecten uit, wat een unieke beleving is. De manier waarop de leraren het positief en stimulerend leer- en leefklimaat vormgeven, is een voorbeeld van goede praktijk.

De academie (gemeente) investeert doelgericht en -bewust in topmateriaal. Dit resulteert in een uiterst compleet en aantrekkelijk atelier. De manier waarop de academie de materiële leeromgeving vormgeeft, is een voorbeeld van goede praktijk. Het inspectieteam looft het gemeentebestuur omdat het royaal in financiële middelen voorziet.

Techniek is de basis, maar de leraren sturen sterk aan op een praktijk- en resultaatsgerichte aanpak. Het aanbod is veelal samenhangend, betekenisvol en activerend, en ondersteunt het leren. De uitgebreide online bibliotheek van zelfontwikkelde demonstratiefilmpjes en de vele manieren waarop animatie via creativiteit en experiment boeiend leerlingenwerk aflevert, onderstreept dit.

Over het personeelsbeleid en de professionalisering…
De manier waarop de academie teamleden selecteert en aanwerft, is een voorbeeld van goede praktijk. Naast een gerichte selectie- en aanwervingsprocedure maakt de academie bewust ruimte vrij voor aanvangsbegeleiding. Deze aanvangsbegeleiding is gekoppeld aan coaching in de klaspraktijk, opvolging, detectie van de noden en professionele ontwikkeling. In de academie staat het voortdurend leren van het academieteam centraal.

Er zijn frequent informele gesprekken met de teamleden en de directie is vaak aanwezig in de klas. De inspectie merkt evenwel op dat het feedback te geven op een formele wijze (aan de hand van functioneringsgesprekken) nog een werkpunt is.

Over de manier waarop de inrichtende macht beleid voert op het vlak van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne…
De inrichtende macht doet te weinig om risico’s te voorkomen en het voorkomen of beperken van schade. De inrichtende macht verwijst naar het feit dat binnenkort de academie een gloednieuw gebouw betrekt om acties aan het huidige gebouw als overbodig te bestempelen.

Er is geen zicht op de planning in verband met het onderhoud van de gebouwen. Processen en acties zijn te weinig systematisch waardoor de betrouwbaarheid ervan in het gedrang komt. Het ontbreken van een degelijk en financieel onderbouwd beheersingssysteem brengt de huidige en de toekomstige veiligheid in gevaar. Opmerkingen uit keuringsverslagen en van de preventieadviseur worden niet opgevolgd.

Nodige acties zijn niet terug te vinden in een jaaractieplan. Noch een globaal preventieplan, noch een jaaractieplan maakt melding van andere lesplaatsen dan de hoofdvestigingsplaats.

Als gevolg van dit alles kan de erkenningsvoorwaarde van de academie in het gedrang komen.

• Het volledige doorlichtingsverslag kan je hier terugvinden.

terug naar boven