Kunstgeschiedenis / bijzondere Kunstgeschiedenis

In het vierde en het vijfde jaar van de hogere graad maakt één uur kunstgeschiedenis deel uit van het lessenpakket.

In beide jaren van de specialisatiegraad maakt één uur bijzondere kunstgeschiedenis deel uit van het lessenpakket. Voor de juiste data klik hier.

terug naar boven

Vrijstellingen

Kunnen enkel bekomen worden bij aanvang van het schooljaar en mits het voorleggen van de nodige attesten. Het volgen van de kunstgeschiedenis is verplicht om over te kunnen gaan naar het volgende jaar.

terug naar boven