Kunstgeschiedenis

Kunstgeschiedenis
Een lessenreeks over hedendaagse kunstgeschiedenis door Peter Jonnaert. (5 euro per les / 30 euro voor de volledige lessenreeks) Reserveren en vooraf betalen kan op het secretariaat van de academie of in de bibliotheek (via 09 369 26 78 of bibliotheek@wetteren.be)

Loop je tijdens een reis of citytrip steevast het plaatselijke museum binnen, geniet je van een tentoonstelling of lees je regelmatig de culturele bijdrage in de krant, dan is deze lessenreeks zeker iets voor jou.
Elke les is een afzonderlijk en een autonoom geheel en behandelt een specifiek aspect binnen het hedendaags kunstgebeuren.
Je kan voor het volledige pakket gaan, zelf bepalen hoeveel lessen je mee volgt of enkel die ene les kiezen waarvan het thema net ook jouw passie is.
Deze lessen gaan telkens door op maandag van 19 tot 21 uur in de Kunstacademie Wetteren, afdeling Beeldende Kunsten, Schoolstraat 23 te Wetteren
- 1 oktober
- 15 oktober
- 19 november
- 10 december
- 14 januari
- 18 februari
- 18 maart
- 29 april
i.s.m. bibliotheek Wetteren.

terug naar boven