Pedagogisch aanbod voor lagere scholen

Muzische Vorming, domein Beeld & media

Wij organiseren voor je klas een gevarieerd, leerrijk en interactief pedagogisch aanbod Muzische Vorming, domein Beeld & Media dat perfect aansluit bij de eindtermen en het leerplan.

Volledig gratis

  Dit aanbod bestaat uit:
 • creatieve opdracht (tekenen, schilderen, knutselen, keramiek, animatie, …) waarbij ook de leerkracht van de basisschool meewerkt;
 • interactief bezoek aan de ateliers: keramiek, schilderen, tekenen, film & animatie;
 • rondleiding in de tijdelijke tentoonstelling van de academie waarbij de kinderen worden geconfronteerd met verschillende kunststijlen en technieken;
 • toonmoment van animatiefilms gemaakt door leerlingen van de academie;


 • de KUNSTacademie Wetteren zorgt voor het nodige materiaal (papier, verf, klei, …);
 • het programma wordt opgesteld in onderling overleg;
 • Kan enkel op dinsdag omdat onze beide leerkrachten dan specifieke lesuren hebben en alle volwassenenateliers dan open zijn. Zo krijgen jullie de kans een ‘levende’ academie te bezoeken;
 • wordt gegeven door leerkrachten van de KUNSTacademie (Masters in de beeldende kunsten én kunstenaars);
 • voor maximaal 50 kinderen per school (twee klassen van maximaal 25 kinderen). Per groep van 25 kinderen zorgen wij voor een leerkracht die de opdracht geeft en begeleidt, waar nodig geholpen door de leerkracht van de basisschool;
 • de kinderen van de gastschool krijgen de gemaakte werken mee. Meestal komt de leerkracht die in de loop van de volgende week halen (dikwijls moeten de werkjes eerst nog drogen);
 • verzekering en aansprakelijkheid valt volledig ten laste van de gastschool;
 • speeltijden en pauzes kunnen op de speelplaats van de academie. Tijdens de pauzes wordt door de leerkrachten van de basisschool toezicht gehouden;
 • de lunch kan in een lokaal van de academie;
 • vervoer is zelf te voorzien;
 • Er is geen specifieke voorbereiding nodig;
 • de creatieve opdrachten zijn meestal minder voor de hand liggende technieken (werken met klei, druktechniek, groot groepswerk, …). Zo komen de kinderen in aanraking met technieken en kunststijlen waar ze anders nooit de gelegenheid voor hebben;
 • Het is de bedoeling dat het een leuke dag wordt en dat de kinderen veel leren.


Voorbeeld van een programma:

10:0010'Aankomst in de academie / verwelkoming en uitleg over de werking van de academie / verdeling van de groepen
10:1060'Creatieve opdracht, domein Beeld
11u1010'Pauze  
11:2060'Creatieve opdracht, domein Beeld
12:2060'Pauze: middagmaal
13:2030'domein media: voorstelling animatiefilms gemaakt door kinderen van de KUNSTacademie wetteren
13:5070'Interactieve rondleiding in de academie met een bezoek aan de ateliers keramiek, schilderen, tekenen en digitale technieken, eventueel aangevuld met film over de academie
15:1010'verzamelen en verdelen van de zelfgemaakte werkjes
15:20 einde

Wil je meer weten, stuur een mail naar onze pedagogische coördinator: lieven.degeest@wetteren.be

terug naar boven