Wanneer inschrijven?

In de KUNSTacademie Wetteren, afdeling Beeldende Kunsten

Schoolstraat 23, 9230 Wetteren

maandag: 13:30-22:00 / dinsdag: 13:30-17:00  /woensdag: 13:30-22:00 / zaterdag: 9:00-12:30

Inschrijven kan in juni en september
in de hoofdschool tijdens de openingsuren van het secretariaat In de filialen tijdens de lesmomenten.

terug naar boven

Hoe inschrijven ?

 • Inschrijven kan op het secretariaat van de hoofdschool (openingsuren secretariaat) ofwel tijdens de lesmomenten in het gewenste filiaal. Enkel bij een allereerste inschrijving breng je het rijksregisternummer mee van de in te schrijven persoon (te vinden op identiteitskaart).
 • Op het inschrijvingsformulier staat het rekeningnummer waarop u binnen de week het inschrijvingsgeld moet storten. De inschrijving is pas definitief en de lessen kunnen pas gevolgd worden na betaling.

 

terug naar boven

Wie kan inschrijven?

Iedereen die minstens zes jaar is of ingeschreven is in het eerste jaar basisonderwijs mag inschrijven. Voor de middelbare graad moet je twaalf zijn en voor de hogere graad zestien.

Je kan niet meer inschrijven in eenzelfde jaar van een optie als je dit of aan onze academie of elders al hebt gevolgd. Wie bijvoorbeeld in een andere academie reeds het tweede jaar hogere graad Schilderkunst volgde schrijft automatisch in voor het derde jaar. Wie in eenzelfde graad en optie (bijvoorbeeld de specialisatiegraad Keramiek) reeds tweemaal eenzelfde jaar volgde kan in deze optie niet meer inschrijven.

Wie inschrijft moet voldoende begrijpen en zelfredzaam zijn, is bereid te leren en aanvaardt de aangeboden structuren en leermethodes. Wij staan open voor alle personen op voorwaarde dat zij autonoom de lessen kunnen volgen. Iemand die met beperkte hulp kwaliteitsvol kan werken krijgt bij ons alle kansen maar wij hebben niet de expertise, middelen en infrastructuur om iemand intensief te ondersteunen. Er moet een normale sociale en intellectuele interactie mogelijk zijn en Nederlands spreken is een evidentie.

terug naar boven

Wanneer starten de lessen?

Een schooljaar duurt steeds van 1 september tot 30 juni. De eerste les van het schooljaar 2019-2020 start op zondag 1 september 2019. Ook al zijn de lessen al bezig, toch heb je gans de maand september tijd om in te schrijven.

terug naar boven

Hoeveel kost het?

Voor het schooljaar 2019-2020 zijn volgende inschrijvingsbedragen vastgelegd:

6 tot 17 jaar:
  77 euro: standaard tarief
  53 euro: verminderd tarief
 • kinderen ten laste van volledig uitkeringsgerechtigde werkloze; gehandicapte of leefloongerechtigde
 • zelf ingeschreven in academie DKO voor muziek, woord of dans
 • ander gezinslid is ook ingeschreven in het DKO
  19 euro: houders van een UiTPAS met kansentarief
18 tot 24 jaar:
  142 euro: standaard tarief
  35 euro: houders van een UiTPAS met kansentarief
vanaf 25 jaar:
  324 euro: standaard tarief
  142 euro: volledig uitkeringsgerechtigde werkloze, gehandicapte, leefloongerechtigde, ...
  81 euro: houders van een UiTPAS met kansentarief

Het inschrijvingsgeld wordt bepaald door het ministerie en de inrichtende macht en geldt voor een volledig schooljaar. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en begin oktober doorgestort aan het Ministerie voor Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap.

In de lagere en middelbare graad is alle materiaal inbegrepen. Er zijn geen bijkomende kosten. Voor de hogere en specialisatiegraad is proefmateriaal aanwezig maar is het de bedoeling dat ieder zijn eigen materiaal koopt en meebrengt (verf, penselen, schildersdoek, klei, camera, ...).

terug naar boven

Wie heeft recht op vermindering?

 • Ingeschrevene is jonger dan 18 jaar en hij, zij of iemand uit hetzelfde gezin is ook ingeschreven in het deeltijds kunstonderwijs (dezelfde of andere academie Beeldende Kunsten of Muziek, Woord en Dans / staven via inschrijvingsbewijs) ;
 • Volledig uitkeringsgerechtigde werkloze en minderjarige(n) ten laste (staven via attest VDAB + attest samenstelling gezin of leefeenheid);
 • Verplicht ingeschreven als werkzoekende op grond van de reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid, of personen ten laste;
 • Gehandicapte met minimum 66% invaliditeit of ten minste 4 punten in pijler 1, en personen ten laste (Staven via attest mutualiteit of FOD Sociale Zekerheid met vermelding van: RIZIV-nummer, geldigheidsperiode en graad van ongeschiktheid; voor minderjarigen ten laste: ook samenstelling gezin of leefeenheid);
  Voor echtgeno(o)t(e) ten laste:(staven via kopie aanslagbiljet personenbelasting);
 • Leefloongerechtigde en minderjarige(n) ten laste (staven via attest OCMW + attest samenstelling gezin of leefeenheid);
 • Persoon verblijvend in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling (staven via attest instelling);
 • Persoon met statuut van erkend politiek vluchteling en personen ten laste (staven via attest OCMW).
 • Houders van een UiTPAS met kansenstatuut. De gemeente waar de leerling woont reikt de UiTPAS
  op naam uit. Die gemeente of UiTPAS-regio kent het kansenstatuut toe aan één of meer van volgende groepen van rechthebbenden: begunstigden van een leefloon, een inkomensgarantie voor ouderen, verhoogde kinderbijslag of verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

terug naar boven

Fiscaal attest

Voor elk kind ingeschreven in de lagere graad krijg je een fiscaal attest om bij te voegen bij je belastingsaangifte. Het attest wordt voor 1 mei opgestuurd.

terug naar boven

Proeflessen

Een individuele en éénmalige proefles kan enkel in de week na de opendeurdag van september. Dus van zondag 15 tot zaterdag 21 september 2019. Je moet dit op voorhand melden aan het secretariaat.
Voor proeflessen juni 2019: klik hier

terug naar boven

Kan ik het inschrijvingsgeld terugkrijgen?

Terugstorting kan niet omdat het inschrijvingsgeld doorgestort wordt naar het ministerie van Onderwijs en Vorming.

terug naar boven