Reglementen

Kunstacademie Beeldende Kunsten

 • - Arbeidsreglement:
 • Goedgekeurd in de gemeenteraadsbesluit van 18 maart 2004

 • - Artistiek pedagogisch project:
 • Dit Artistiek Pedagogisch Project werd goedgekeurd in de vergadering van het Afzonderlijk Bijzonder Comité van 18 december 2018

 • - Extramurale activiteiten:
 • Dit reglement werd kenbaar gemaakt aan alle personeelsleden via de interne nieuwsbrief (Gazetta) van 5 september 2018 en op de pedagogische studiedag van 6 februari 2019

 • - Leerplannen:
 • Deze bepalingen werden goedgekeurd in de vergadering van het Afzonderlijk Bijzonder Comité van 18 december 2018

 • - Lesverplaatsingen:
 • Dit reglement werd goedgekeurd in de vergadering van het Afzonderlijk Bijzonder Comité van 18 december 2018

 • - Nascholingsplan:
 • Dit Nascholingsplan werd goedgekeurd in de vergadering van het Afzonderlijk Bijzonder Comité van 18 december 2018

 • - Pedagogische Coördinatie:
 • Deze bepalingen werden goedgekeurd in de vergadering van het Afzonderlijk Bijzonder Comité van 18 december 2018

 • - Schoolreglement:
 • Dit Schoolreglement werd goedgekeurd in de vergadering van het Afzonderlijk Bijzonder Comité van 18 december 2018

 • - Studierichtingen:
 • Deze bepalingen werden goedgekeurd in de vergadering van het Afzonderlijk Bijzonder Comité van 18 december 2018

 • - Vakantiedagen:
 • Deze bepalingen werden goedgekeurd in de vergadering van het Afzonderlijk Bijzonder Comité van 18 december 2018